Investeringsstrategi & -filosofi
CARAMA 2023

To verdensberømte danskere – H.C. Andersen og Søren Kierkegaard – den ene eventyrdigter, den anden filosof – ja, de krydsede da klinger, men de var enige om den usynlige tråd. Nogen kalder den ledetråden og den strækker sig gennem vores alles liv, forankret i vores fortid og på vej mod fremtiden.

Vi er stolte af vores tråd. For vi ved, hvor tråden har sit ophav og den er vores tilgang til investering. For hvad er en investering, hvis ikke en stræben efter at følge sin tråd, og væve den ind i noget større; noget, der overlever os og skaber et vedvarende aftryk?

Vi er drevet af både hjerne og hjerte, af både logik og lidenskab. Derfor investerer vi ikke blot i potentialet for økonomisk vækst, men i visioner og i mennesker med fokus på ansvarlig værdiskabelse.

—01

At investere med formål

Direkte investeringer: I en foranderlig verden prioriterer vi fleksibilitet og partnerskab. Direkte investeringer giver os mulighed for at engagere os dybt med virksomheder, hvilket gør det muligt for os at bidrage aktivt til deres vækst og udvikling. Vi tror på, at det er i fællesskabet, at vi realiserer vores mål og gør en reel forskel for samfundet.

Se vores partnerskaber

—02

Global rækkevidde

Fonde: Som familiekontor er vi repræsenteret i en række Venture Capital- og Private Equity-fonde, strategisk fordelt over flere geografier og administreret af erfarne forvaltere.

Se overblik over fonde her.

—03

Meningsfulde rum

Ejendomme: Vi har fokus på en bred vifte af ejendomsprojekter – fra historiske bygninger til lokale spisesteder. Vores engagement går ud på at forbedre projekter og dermed positivt påvirke de lokalsamfund, vi naturligt bliver en del af. Det handler ikke kun om ejendomme, men om at skabe meningsfulde rum, hvor livet kan udfolde sig.

—04

Investering i balance

Kapitalmarkedet: Alle investeringer tager sit udgangspunkt i kapitalbevarelse. Hovedparten af vores investeringer er forankret i kapitalmarkedet, hvor vi efter en balanceret filosofi udvælger aktier og obligationer. Denne tilgang fokuserer på en velovervejet strategi om at minimere risiko gennem diversificering.